Om företaget

Jag heter Carolina Wallén och har startat företaget med syftet att erbjuda lokalodlade blommor och växter. Jag har alltid haft ett intresse för växter och blommor och har bred erfarenhet och inhämtad kunskap kring området.

Miljöinriktning

Företagets inriktning är att kunna erbjuda växter och blommor som inte har transporterats mer än nödvändigt. Växterna odlas utan bekämpningsmedel som innehåller ämnen som är farliga och skadliga för vår miljö och människor. Istället används så kallade biologiska medel vid behov. För att tex hålla sjukdomar borta från rosor så används binab- t, vilket är en slags rovsvamp som lever av andra svampar som orsakar tex svartfläckssjuka på rosornas blad.

Alla växter i rosenträdgården får näring och jord från egen kompost som blandas med trädgårdens egen jord och även inhandlad odlarjord för att fylla ut med och ge bra näring. Olika växter har olika behov för att trivas och vilja må väl. Istället för att använda bekämpningsmedel så används växternas egna egenskaper för att hålla skadedjur och sjukdomar borta; exempelvis så odlas rosor tillsammans med växter som lockar till sig fåglar och insekter som äter bladlöss och larver från rosorna. Det är ett helhetstänk kring både jordmån, solljus, växternas egna unika egenskaper och vad de har för behov som präglar samspelet.

Bilder/Foton

De bilder som finns på hemsidan är upphovsskyddade och får ej användas i något syfte utan skriftligt medgivande.

Integritetspolicy

Carolinas Rosenträdgård följer GDPR (General Data Protection Regulation) som ersatt tidigare nationell lagstiftning om hantering av personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en fysisk person.

Lagring av personuppgifter

Carolinas Rosenträdgård samlar enbart in de personuppgifter eller företagsinformation som behövs för att kunna uppfylla ingångna kundavtal, lagkrav relaterat till försäljning samt lagkrav enligt bokförings- och skattelagstiftningen. Samt för att kunna leverera enligt önskemål.

De personuppgifter eller företagsinformation som samlas in är den information som lämnas till Carolinas Rosenträdgård i samband med beställning/bokning via beställningsformulär eller via e-post eller telefon.

Dina personuppgifter eller företagsinformation behandlas med sekretess och du kan när som helst ta del av vilka uppgifter som finns sparade samt ändra uppgifter. Personuppgifter eller företagsinformation skyddas mot obehörig eller otillåten behandling. Carolinas Rosenträdgård saluför aldrig personuppgifter till tredje part.

Personuppgifter samt företagsinformation kopplat till dig eller det företag som du representerar sparas så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som det finns skyldighet utifrån lag att göra det (tex bokföring).

Beställningar

Vid beställning så kontaktas kund av Carolinas Rosenträdgård för att säkerställa beställning. Beställningen är bokad vid inbetalning av köpesumman, senast 3 veckor innan leveransdatum.

Beställningen går att ändra till viss del fram till 2 dagar innan leverans.

Avbokning av beställning sker senast 3 veckor innan leveransdatum. Köpesumman betalas tillbaka i sin helhet till kund om avbokning har skett 3 veckor innan leveransdatum.

Vid bokning av helgbukett, presentbukett så går dessa att boka 2 dagar innan leverans. Köpesumman betalas in dagen innan leverans/hämtning.

Vid särskilda önskemål kring beställning eller leverans så kontakta Carolinas Rosenträdgård.

Betalning sker via swish till 0709407574.

Oförutsedda händelser

Företaget har försäkring som täcker för oförutsedda händelser.

Ångerrätt

Då företaget säljer specialtillverkade blomsterarrangemang enligt kunds önskemål så gäller inte ångerrätten.